2013 SSK vergi affı

Yazan : admin | Mart 3rd, 2013tarihinde yazdı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nın bugüne kadar yaptığı en kapsamlı af yasası” olarak diye de adlandırılan 6111 sayılı yasa ileSSK’ya ait geriye dönük borçlara af yada indirim uygulanacak.

Af yasası olarak adlandırlan 6111 sayılı yasa ile ssk’ya ait geriye dönük borçlara indirim yada af uygulanabilecek. Bu SGK ( sosyal güvenlik kurumu) nın bu zamana kadar yaptığı en kapsamlı bu 6111 sayılı yasadır.

SGK vergi affı uygulaması nasıl olacak

  • SSK alacaklarının anaparasında kesinlikle indirime gidilmeyecek.
  •  Anapara üzerinden TEFE/ÜFE artış oranlarına göre, yeni bir faiz oranı hesaplanıyor. Bu faiz tutarı, daha önce birikmiş olan faizin yaklaşık dörtte birine inicek. Yani birikmiş gecikme faizi ve zammının, yaklaşık dörtte üçü affedilicek.
  •  SGK ve SSK primleriyle ilgili birikmiş gecikme faizi ve gecikme zamları siliniyor.
  •  Bu şekilde yeniden hesaplanan yani bir kısmı af edilerek yeniden belirlenen toplam borca da “yıllık yüzde 5 faiz” uygulanmak suretiyle, 18 taksit ve 36 ayı bulabilen bir vade sağlanıyor.

 

SGK vergi borcunu düzenli olarak ödemeyenleri zor günler bekliyor

  • 1- SGK ve SSK prim borç taksitlerini, bir yıl içinde “en fazla iki kez” süresinde ödememe veya eksik ödeme hakkı veriliyor. Bir yıl içinde üç veya daha çok taksit ödenilmediğinde, vergi ve prim borçları ile ilgili yapılandırmadan yararlanma hakkı kayboluyor. Bir veya iki taksit ödemesinin aksatılması veya eksik ödenmesi durumunda,ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, geciken her ay ve kesri için yüzde 1.40 oranında belirlenen gecikme zammı ile birlikte ödenmesi gerekiyor (Bkz. 6111 Sayılı Yasa Md.19/1-a).
  • 2-Torba Yasa’dan yararlananların, birikmiş ssk vergi ve ssk prim borçlarını vadesinde düzenli ödemeleri de tek başına çözüm değil.

Aynı dönemde 2011 (ve taksit ödeme sürelerine göre) izleyen yıllarda tahakkuk eden (Gelir V, Kurumlar V., stopaj, KDV, ÖTV                               gibi) normal vergilerini ve primlerini de düzenli ödemeleri gerekiyor.
Taksit ödeme süresince, bu vergi türleri ile ilgili verilen beyanname üzerine tahakkuk eden vergileri, her bir vergi türü itibariyle ve
Taksit ödeme süresince, tahakkuk eden sigorta primlerini;
çok zor bir durum olmaksızın bir takvim yılı içinde ikiden fazla vadesinde ödememeleri yada eksik ödemeleri durumunda, yapılandırılan borçlara ait kalan taksitlerini ödeme hakkını kaybediyorlar (Bkz. 6111 Sayılı Yasa Md.3/9 ve 14/3).
Vergi yapılandırmasından sonra vergilerini düzenli ödemeyenlere SSK prim affı hakkı veya bağkur prim affı hakkı kayboluyor bilginize.

Diğer Aramalar:

Hemen sende görüşünü bildir !..